Hjem / Regionen / Om regionen

Om regionen

Stavangerregionen er Norges tredje største byregion og består av 15 kommuner som utgjør et felles arbeids, bolig- og servicemarked. 322 000 mennesker bor, arbeider og studerer i området som er 2650 km2 stort.

Befolkningen i Stavangerregionen har økt relativt sett mest i landet, fra 180.000 i 1973 til 322.000 innbyggere i 2015.
Veksten skyldes blant annet spennende jobbmuligheter, og at det er godt å bo her.

Nærhet til by og natur
På 20 minutter kommer du fra hjem til jobb. Fra fjell til strand, og fra by til fly.
Vi kaller det derfor for 20-minuttersregionen

Energihovedstad
Rundt 40 operatørselskaper har sitt internasjonale eller norske hovedkontor i Stavangerregionen. Nær 40% av alle norske oljeserviceselskaper er plassert i Rogaland, så vi kan med rette kalles for Norges oljehovedstad.

Oljenæringen byr på mange spennende og varierte jobbmuligheter, og energiklyngen i Norge er verdensledende på helse, miljø og sikkerhet.

Kulturhovedstad
I 2008 var Stavanger og Sandnes europeisk kulturhovedstad, med over 1100 arrangementer. Kultursatsing er fortsatt viktig, og vi arbeider for å befeste vår posisjon som en europeisk kulturregion.

Verdens beste region?
I følge FNs levekårsundersøkelse er Norge verdens beste land å bo i. Andre undersøkelser viser at Stavangerregionen er Norges beste region. 
Det betyr vel at vi befinner oss i verdens beste region?