Hjem / Om oss / Kort fortalt

Kort fortalt

Greater Stavanger jobber for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i Stavanger-regionen. Vi jobber med miljøer innen forskning, offentlig sektor og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, med å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig økonomisk vekst i regionen.

Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon. Vi bidrar i mange ulike prosjekter som koordinator, initiativtaker eller med prosjektledelse. Vår jobb er å se muligheter og å få jobbet frem konkrete resultater. Vår innsats er forankret i strategisk næringsplan, slik at vi leverer på regionens behov og ønsker, både for næringsliv og offentlige myndigheter.

Våre verdier er å være åpen, energisk og nyskapende. Det er 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør partnerskapet Greater Stavanger, og selskapet er eid av Forus Næringspark.

Mer info:


Kristin Reitan Husebø

Administrerende direktør

   +47 96 90 57 96
 kristin@greaterstavanger.com