Hjem / Om oss / Internasjonale kontorer

Internasjonale kontorer

På vegne av Stavangerregionen, har vi et stort engasjement internasjonalt. I de viktigste samarbeidsbyene for vår region har vi egne representanter.

Aberdeen

Regionen er representert i Aberdeen ved Sigrid Tellefsen.

Stavangerregionens Europakontor

Stavangerregionens Europakontor er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland.

Kontoret ble opprettet høsten 1993 og har i dag følgende eierne: 
Kommunene Bokn, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sirdal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Utsira.
Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Lyse Energi AS og Stavangerregionen Havn IKS.

Kontoret skal gjennom kurs, foredrag, prosjekt- og strategiarbeid bidra til en solid forståelse av det europeiske perspektivet og hvordan regionen best kan dra nytte av europeisk samarbeid.

Europakontoret skal bidra til at regionens bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, myndigheter og organisasjoner kan utvikle forretnings- og samarbeidsmulig

Kontoret har fra starten av vært etablert i hjertet av Brussels EU-kvarter, nært Europakommisjonen, -parlamentet og –rådet, samt en rekke private selskaper, interesseorganisasjoner og andre aktører som jobber mot EU-systemet. Ved å være i Brussel har vi en unik mulighet til å være i nærheten av EUs beslutningsmekanismer og kunne fange opp aktualiteter på europeisk nivå, ha et stort kontaktnett av både offentlige og private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå, og å kunne representere regionens interesser i Brussel og være en bidragsyter fra Europa til Stavangerregionen.

Kontoret er et viktig redskap for å utnytte regionens internasjonale dynamikk fullt ut og skal:Overvåke, analysere og spre kunnskap om utviklingen i EU og Europa Hjelpe til med å utnytte støtteordninger i EU Organisere kurs for å styrke regionens arbeid med Europa Skape og utvikle nettverk mellom vår region og dynamiske partnere i Europa Bistå næringsliv og kunnskapsinstitusjoner med markedskunnskap og nettverk.

Houston

Regionen er representert i Houston ved Saba.

Mer info:


May Endresen

Mulighetsutvikler - Internasjonalisering

   +47 95 81 33 26
 may@greaterstavanger.com

Andreas Heskestad

Mulighetsutvikler

   +47 97 16 91 83
 andreas@greaterstavanger.com