Hjem / Hva vi gjør

Hva vi gjør

Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon. Vi bidrar i mange ulike prosjekter som koordinator, initiativtaker eller med prosjektledelse. Vår jobb er å se muligheter og bidra til å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i Stavangerregionen.

Våre prosjekter er begrunnet i vår handlingsplan som igjen er tuftet på de store linjene i Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2018-2025. Nedenfor kan du lese mer om de seks strategiske grepene som Greater Stavanger arbeider med.

KOMPETANSE

Befolkningens kompetanse er regionens viktigste ressurs og grunnlag for velferd, vekst, verdiskaping og bærekraft. Greater Stavanger har en etablert arbeidsform som innebærer utstrakt samarbeid i prosjekter med aktører innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. Vi anerkjenner betydningen av et sterkt UiS og sterke fag- og forskningsmiljøer for regionens næringsutvikling. Det er svært viktig for oss å videreføre samarbeidet mellom utdanning, forskning og næringsliv i vår oppfølging av strategisk næringsplan og i Greater Stavangers prosjekter forøvrig. 

Vi arbeider med kompetanse innenfor disse prosjektene:

 • Strategisk næringsplan- iverksettelse, måling og resultatoppfølging
 • Årskonferansen
 • Norway Pumps & Pipes
 • Mulighetsterminalen
 • Europakontoret

DIGITALISERING

Digitalisering er en global trend som innebærer betydelige muligheter og trusler når det gjelder næringsutvikling og sysselsetting. Det får store konsekvenser for både eksisterende næringer og nye. Utviklingen globalt er så kraftfull og den skjer så raskt at her må regionen tilrettelegge for at næringslivet kan ta del i utviklingen på en positiv måte.

Vi arbeider med digitalisering innenfor disse prosjektene:

 • Stavanger Smart Region
 • Triangulum
 • Morgendagens Industri
 • Smartkommune-prosjektet

KAPITAL

Tilgang på risikokapital er en forutsetning for å kunne stimulere til vekst og utvikle et bredere næringsliv i regionen.  I dag er dessverre situasjonen den at vi, tross god tilgang på kapital generelt i samfunnet, i liten eller ingen grad har tilgang til risikokapital innen andre næringsområder enn olje og gass.

 

Greater Stavanger jobber med tilgang til risikokapital gjennom disse prosjektene:

INNOVASJONSEVNE

For Greater Stavanger er det viktig at det regionale økosystemet for innovasjon utvikles på en positiv måte – som grunnleggende plattform for innovasjon i forskning, industri, offentlig sektor, samt at det både stimuleres til gründerskap/nyetableringer og oppskalering av virksomheter med vekstpotensial.

Vi arbeider med innovasjonsevne innenfor disse prosjektene:

 • MIT REAP
 • Nordic Edge
 • South By South West 

KLYNGEUTVIKLING OG DIVERSIFISERING

Greater Stavanger arbeider med å beskytte og videreutvikle eksisterende næringsklynger, og samtidig bidra til å utvikle næringsmuligheter i en rekke nye sektorer. I dette arbeidet er fokus på globale trender og internasjonalt markedspotensial viktig. Greater Stavanger vil ha ledende roller på enkelte områder og støttende roller i forhold til mange andre initiativ og tiltak.

Vi arbeider med klyngeutvikling og diversifisering innenfor disse prosjektene:

 • Matindustri (blå og grønn klyngesatsing)
 • Délice-nettverket
 • Oppfølging av olje- og gassklyngen
 • Partnerskapet Verdens energibyer – WECP
 • Fornybar Energi
 • Velferdsteknologi
 • Avansert mekanisk industri
 • Aqua Technology
 • Medieklyngen

ATTRAKTIVITET OG BÆREKRAFT

For Greater Stavanger har arbeidet med regionens attraktivitet for næringsaktører alltid vært svært sentralt. Vi har en rekke prosjekter på dette området og vi vil intensivere arbeidet med å markedsføre regionen gjennom prosjektet Invest In Stavanger Region.

Vi arbeider med attraktivitet og bærekraft innenfor disse prosjektene:

 • Invest In Stavanger Region 
 • Omdømme og markedsføring
 • Standutvikling og messer
 • ONS
 • OTC
 • Vertskapskontoret
 • Ruteutviklingsforum
 • Arealguiden
 • Samfunnspåvirkning