Årskonferansen 2015:

Sammen om regional næringsutvikling

Sola Strand Hotel, fredag 6. november

Kjære nye og tidligere deltakere – velkommen til Greater Stavangers årskonferanse 2015!

Greater Stavanger sin Årskonferanse har i løpet av de seks siste årene etablert seg som en av de viktigste arenaene for debatt og kunnskapsdeling om nærings- og samfunnsutvikling i Stavanger-regionen. De siste tre årene har konferansen samlet over 200 deltakere fra næringsliv, kunnskapssektoren og offentlig sektor. 

Hovedtema på høstens konferanse er omstilling og fornying av regionens næringsliv. På grunn av høyt kostnadsnivå, samt en lavere oljepris, er olje og gassektoren i regionen i en krevende omstillingsprosess for å gjøre seg mer konkurransedyktig. Nedgangen medfører at det på ny mobiliseres kraftig i regionen for å løfte frem næringene som har vekstpotensial. Et mer konkurransedyktig og differensiert næringsliv vil bidra til at regionen kommer styrket ut av omstillingen.

Du er velkommen til å delta i den viktige regionale samtalen om hvilke grep som må tas for å sikre en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.


Disse kommer

Velkommen

Christine Sagen Helgø

Ordfører
Stavanger kommune

Næringspolitiske grep fra Regjeringen

Monica Mæland

Næringsminister
Regjeringen

Kompetanse- og teknologioverføring i praksis

Brage W. Johansen

Administrerende direktør
Zaptec

Aktivitetsnivået innen olje og gass i Stavangerregionen frem mot 2020

Tore Guldbrandsøy

SVP & Head of Stavanger Office
Rystad Energy

Utvikling av en industri basert på fornybar energi

Tom L. Nielsen

Direktør
Esbjerg Erhvervudvikling

Greater Stavanger - regionale utviklingstrekk

Kristin Reitan Husebø

Administrerende direktør
Greater Stavanger

Akvakultur - en global næring i vekst

Trond Williksen

Administrerende direktør
AKVA Group

Hvor står vi nå innen olje og gass?

Karl Erik Schjøtt-Pedersen

Direktør næringspolitikk
Norsk olje og gass

Muligheter i omstilling sett fra leverandørindustriens ståsted

Espen Krogh

Regionsjef
Aker Solutions

Paneldebattant

Hvordan utnytter vi regionens samlede kraft i næringsutviklingsarbeidet?

Toril Nag

Konserndirektør Tele
Lyse

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene?

Ragnar Tveterås

Professor industriell økonomi
Universitetet i Stavanger

Moderator

Lars Helle

Sjefsredaktør
Stavanger Aftenblad

Paneldebattant

Hvordan utnytter vi regionens samlede kraft i næringsutviklingsarbeidet?

Arne Austreid

Administrerende direktør
SpareBank 1 SR-Bank

Påmelding

Sted: Sola Strand Hotel
Tidspunkt: fredag 6. november, kl 09-15
Pris: NOK 590,-
NB! Bindende påmelding


Spørsmål merket * er obligatoriske.